Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Статьи » Павленко Ю.О.

Аналіз підготовки та виступу збірної команди України з сучасного п’ятиборства на Іграх ХХІХ Олімпіади у Пекіні
[ Скачати з сервера (221.2 Kb) ] 07.01.2010, 13:02

Анотація. Ю.О. Павленко. Аналіз підготовки та виступу збірної команди України з сучасного п’ятиборства на Іграх ХХІХ Олімпіади у Пекіні // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. - № 15. – С. 18-26. Мета досліджень: провести аналіз підготовки і виступу збірної команди України з сучасного п’ятиборства на Іграх ХХІХ Олімпіади у Пекіні. Методи досліджень: аналіз протоколів головних міжнародних змагань з сучасного п’ятиборства, документів планування та обліку процесу підготовки українських п’ятиборців 2004–2008 рр. Результати: виконанню цільової мети підготовки збірної команди України з сучасного п’ятиборства до Ігор ХХІХ Олімпіади сприяла творча співпраця спортсменів, тренерів, науковців та лікарів щодо створення цілеспрямованого чітко керованого тренувального процесу. Висновки: виступ українських спортсменів на Іграх ХХХ Олімпіади залежатиме від оперативності здійснення корекції спортивної підготовки, забезпечення її реалізації відповідно до нового регламенту змагань.

Ключові слова: сучасне п’ятиборство, збірна команда України, Ігри ХХІХ Олімпіади, програма підготовки, спортивні результати.

Abstract. Y.A. Pavlenko. Analysis of training and performance of Ukrainian national team in modern pentathlon during XXIX Olympic Games in Beijing // Contemporary problems of physical culture and sports. - 2008. - №15. - P.     18-26. Purpose: The aim of the present work was to analyze training and performance results of Ukrainian national team in modern pentathlon during XXIX Olympic Games in Beijing. Methods: The following methods were used: analysis of performance results, planing and training documentation of Ukrainian pentathletes in 2004-2008 years. Results: The goal achievement in preparation of Ukrainian national team during XXIX Olympic Games was stimulated by collaboration of researchers and physicians with establishment of strictly controllable training process. Conclusions: The performance results of Ukrainian athletes during XXX Olympic Games will depend on efficiency of training correction and its realisation in accordance with new  competition regulations.

Key words: modern pentathlon, national team of Ukraine, XXIX Olympic Games, training program, sport results.

Аннотация. Ю.А. Павленко. Анализ подготовки и выступления сборной команды Украины по современному пятиборью на Играх ХХІХ Олимпиады в Пекине // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. ‑ 2008. ‑ № 15. ‑ С.. 18-26. Цель исследований: провести анализ подготовки и выступления сборной команды Украины по  современному пятиборью на Играх ХХІХ Олимпиады в Пекине. Методы исследований: анализ протоколов главных международных соревнований по современному пятиборью, документов планирования и учета процесса подготовки украинских пятиборцев в 2004‑2008 гг. Результаты: выполнению целевого задания подготовки сборной команды Украины по современному пятиборью к Играм ХХІХ Олимпиады способствовало творческое сотрудничество спортсменов, тренеров, научных работников и врачей по созданию целенаправленного строго управляемого  тренировочного процесса. Выводы: выступление украинских спортсменов на Играх ХХХ Олимпиады будет зависеть от оперативности проведения коррекции спортивной подготовки, обеспечения её реализации в соответствии с новым регламентом соревнований.

Ключевые слова: современное пятиборье, сборная команда Украины, Игры ХХІХ Олимпиады, программа подготовки, спортивные результаты 0pi n-Iyriad Pro","sans-serif"'>Підготовка збірної команди України з сучасного п’ятиборства у 2005-2008 рр. здійснювалась згідно з Концепцією та Цільовою програмою підготовки до Ігор ХХІХ Олімпіади. Цільова мета підготовки національної команди була завоювати максимальну кількість олімпійських ліцензій і потрапити одному зі спортсменів до шістки найсильніших на Іграх ХХІХ Олімпіади 2008 року. Головна ж спрямованість кожного річного циклу була наступна:

2005 рік ‑ визначення кандидатур спортсменів, які візьмуть участь в Іграх ХХІХ Олімпіади; опанування нових тренувальних навантажень у циклічних видах; підвищення техніко-тактичної підготовленості у складнокоординаційних дисциплінах п’ятиборства; стабілізація результатів на головних змаганнях на рівні 5400-5450 очок.

2006 рік – відбір кандидатів на міжнародних змаганнях для формування основного складу збірної; підвищення функціональних можливостей організму та відпрацювання дисциплін, які відстають; досягнення результатів на головних змаганнях сезону на рівні 5450-5500 очок.

2007 рік – завоювання максимальної кількості ліцензій для участі в Олімпіаді; розроблення модельних характеристик змагальної діяльності та підготовленості кандидатів та членів основного складу збірної; підвищення змагальної надійності і подальше удосконалення у видах багатоборства; стабілізація результатів на головних змаганнях на рівні 5450-5550 очок; моделювання заключного річного циклу олімпійського чотириріччя.

2008 рік – досягнення високого рівня підготовленості та реалізація його у високому спортивному результаті; акліматизація та адаптація до кліматично-географічних умов Пекіна;  демонстрація на Іграх Олімпіади результату на рівні 5550 очок, який забезпечить завоювання 1-6 місця.

Розподіл тренувальних та змагальних навантажень за роками олімпійського циклу наведено у табл. 1.

Щорічно здійснювали корекцію плану підготовки відповідно до результатів виступів спортсменів на головних міжнародних змаганнях. Так, кандидатами до членів збірної команди на початку олімпійського циклу було 20 спортсменів (15 чоловіків та 4 жінки), середній вік яких був 30 років. На завершальному етапі олімпійської підготовки кількість кандидатів до олімпійської збірної скоротилася до 5 спортсменів: Терещук В., Боркін Є., Кирпулянський Д., Кукшин С. і Тимошенко П., середній вік яких становив на час проведення Ігор 25 років. Саме для цих спортсменів було розроблено програму заключного етапу підготовки до Ігор ХХІХ Олімпіади у Пекіні.

Аналіз спортивних результатів українських спортсменів на головних міжнародних змаганнях 2004-2007 рр. свідчив, що серед чоловіків Україна не має конкурентоспроможних спортсменів, які можуть претендувати на призові місця у змаганнях з сучасного п’ятиборства на Іграх ХХІХ Олімпіади. Найкращим досягненням за аналізований період було 5-е місце Боркіна Є. на Чемпіонаті світу 2006 р. Першу олімпійську ліцензію у сучасному п’ятиборстві для України здобув Кипрулянський Д., який посів 9-е місце на Чемпіонаті Європи. У чоловіків була можливість отримати другу ліцензію за рейтингом UIPM за підсумками виступу на етапах Кубку світу та Чемпіонаті світу 2008 р. Потрапити до першої шістки, а за сприятливих умов, і завоювати олімпійську нагороду серед жінок могла б Терещук В., яка мала найкращий результат у бізі, один з найкращих результатів у плаванні  та циклічному двоборстві серед жінок у сучасному п’ятиборстві. Тому рівень її загального виступу залежав від кількості помилок, допущених у складнокоординаційних видах, особливо у верхової їзді. З урахуванням сильних та слабких сторін підготовленості, належності до однієї з адаптаційної груп (координаційна, циклічна, змішана або рівна) й на основі аналізу спортивних результатів було розроблено індивідуальні моделі змагальної діяльності для спортсменів ‑ кандидатів на участь в Іграх ХХІХ Олімпіади.

Останній головний старт передостаннього року підготовки олімпійського чотириріччя – Фінал Кубку світу – відбувся 17-18 вересня 2007 р. Після виступу на цих змаганнях запланували перехідний період (19 вересня – 16 жовтня 2007 р.). З 17 жовтня розпочався 10-місячний цикл підготовки до Ігор Олімпіади (рис. 1).

У структурі циклу було виділено два відносно самостійні макроцикли: I макроцикл ‑ 17 жовтня 2007 р. – 18 червня 2008 р. (246 днів); II макроцикл ‑ 19 червня ‑ 22 серпня 2008 р. (65 днів). Індивідуальні обсяги змагальної практики у 2008 р. визначали враховуючи систему отримання олімпійських ліцензій. Зважаючи на те, що у 2007 р. особисту ліцензію отримав тільки Кирпулянський Д., інші спортсмени ‑ кандидати для набирання рейтингових очок вимушені були брати участь у серії змагань до 1 червня 2008 р. Щоб потрапити до складу 36 спортсменів, які братимуть участь в олімпійських іграх, українським спортсменам треба було набрати 100-120 рейтингових очок. Для цього досить було на двох етапах Кубку світу посісти місце не гірше 8-ого.

Головними змаганнями 2008 р. були Чемпіонат світу та Ігри ХХІХ Олімпіади. Для всіх спортсменів, крім Кирпулянського Д., етапи Кубку світу (3-4 старти) були віднесені до відбіркових змагань. Як тільки Терещук В., Тимошенко П. набрали потрібну кількість рейтингових очок, подальші етапи Кубку світу, як і для Кирпулянського Д., розглядалися як контрольно-підготовчі та підвідні старти. Контрольно-підготовчими стартами також вважали чемпіонат Європи на етапі безпосередньої підготовки до Олімпійських ігор та змагання національного рівня.

Для  підвищення ефективності тренувального процесу та змагальної діяльності членів збірної команди з сучасного п’ятиборства була створена комплексна наукова група (КНГ). Основними завданнями, мала виконати КНГ, були планування та облік змагальних і тренувальних навантажень у дисциплінах п’ятиборства та в цілому в комплексі; оцінювання ефективності змагальної діяльності; визначення рівня розвитку різних сторін підготовленості п’ятиборців; оцінювання працездатності спортсменів, можливостей їх функціональних систем; надання практичних рекомендації для корекції тренувального процесу, використання позатренувальних та позазмагальних факторів. Для їх вирішення тільки на заключному етапі підготовки було проведено 3 етапні комплексних обстеження, поточні та оперативні обстеження на 4 начально-тренувальних зборах, обстеження змагальної діяльності на 4 змаганнях. Всього було проведено понад 250 комплексних людино-обстежень з використанням комплексу педагогічних, фізіологічних, психологічних, біохімічних та біомеханічних методів, більше 80 відновлювальних комплексних фізіотерапевтичних заходів з виростанням електричних, світлових, лазерних, магнітних, механічних і теплових чинників.

Категорія: Павленко Ю.О. | Додав: rezervua
Переглядів: 571 | Завантажень: 104 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: