Календар
«  Вересень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ISSN 2221 - 7959

Умови публікації

Редакція журналу «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту» бере до розгляду для публікації оригінальні статті, за умови, що ні рукопис, ні будь-яка його частина, таблиці чи рисунки не були опубліковані раніше в друкованій чи електронній формі, а також не перебувають на розгляді для публікації у будь-якому іншому журналі. Дана вимога не поширюється на тези, які опубліковані у зв’язку з проведенням конференцій чи інших наукових зустрічей.

Статті приймаються українською та англійською мовами.

Статті направляються до редколегії тільки електронною поштою на адресу dndifks@sport.gov.ua.

Електронний лист повинен містити три файли:

 • файл в форматі Microsoft Word, названий прізвищем першого автора, якій містить рукопис статті;
 • файл в форматі PDF, названий: «прізвище першого автора_1», який містить відомості про автора/авторів (ПІБ, місце роботи, посада, номер телефону, електронна адреса);
 • файл в форматі PDF, названий: «прізвище першого автора_2», який містить заяву про передачу авторських прав.

Стаття повинна бути ретельно вичитаною і відредагованою. Зміст статті повинен бути викладений чітко, без повторень та довгих передмов. Необхідно користуватись українським правописом, вживати українську термінологію і дотримуватися норм літературної української мови (при публікації англійською мовою – відповідно).

Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несе автор/автори.

Технічні вимоги до наукової публікації

Для експериментальних досліджень: обсяг не менш як 6 сторінок формату А4, підготовлені в Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 12 кеґль, інтервал – 1,5; поля – 20 мм; абзацний відступ – 10 мм. Основний текст повинен бути розподілений за шириною сторінки.

Для наукових оглядів: обсяг не менш як 15 сторінок формату А4, підготовлені в Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 12 кеґль, інтервал – 1,5; поля – 20 мм; абзацний відступ – 10 мм. Основний текст повинен бути розподілений за шириною сторінки.

Таблиці, графічні матеріали, формули і рисунки, включаючи їх назви, можуть виконуватись шрифтом Times New Roman, 10 або 12 кеґлем, інтервал – 1,0, без абзацного відступу. З метою збереження естетики, вміст таблиць може бути вирівняно за лівим краєм, по центру, по ширині сторінки або змішаним способом.

Перелік літератури та References оформлюються нумерованим списком, шрифт Times New Roman, 12 кеґль, інтервал – 1,5. Для експериментальних статей перелік літератури повинен містити не менш як 8 джерел, для наукових оглядів – не менш як 18 джерел.

Структура наукової публікації

 1. Шифр УДК (вирівнювання – за лівим полем сторінки)
 2. Назва статті (повинна бути чіткою і лаконічною; 12 кегль напівжирний у верхньому регістрі; вирівнювання – по центру сторінки), наприклад:

АНАЛІЗ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РІЧНОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ

 1. Ім'я та прізвище автора/авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п’яти осіб; вирівнювання – по центру сторінки).
 2. Установа (повна назва, місто, країна). Якщо автори представляють різні установи, або декілька установ, необхідно зробити цифрову прив’язку, наприклад:

1,2Сергій Свідельський, 2Дмитро Журавльов

1Національний університет, Київ, Україна

2Науково-дослідний інститут, Львів, Україна

 1. Е-mail автора-кореспондента.
 2. Анотація українською мовою обсягом 1800-2000 знаків та Abstract англійською мовою обсягом 2200-2800 знаків, де на початку, мовою анотації, вказується назва статті, імена та прізвища авторів, а наприкінці – ключові слова (не більше 5 слів чи словосполучень мовою анотації). Анотація повинно повністю розкривати зміст статті, та включати такі рубрики: вступ, мету, матеріали і методи, результати, висновки.
 3. Вступ. Вступ повинен містити постановку проблеми, який присвячена стаття та рівень її вивчення у світовій науковій літературі у вигляді аналізу останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання загальної проблеми та виділенням невирішених раніше частин проблеми, яким присвячується означена стаття.
 4. Зв’язок з науковими темами (вказується № державної реєстрації теми та її назва), грантовими проектами (назва проекту та установи, які виконують грант).
 5. Мета дослідження, результати якого містить стаття. Мета дослідження повинна деталізувати і конкретизувати тему статті.
 6. Матеріали і методи дослідження. У даному розділі відображаються відомості про осіб, які взяли участь в дослідженні, наукову установу або місце проведення дослідження, а також ґрунтовний опис методик, які були використані. Опис повинен бути достатнім для розуміння і відтворення дослідження, повинен давати можливість повторити весь обсяг досліджень для перевірки результатів, отриманих автором статті. У випадку, якщо окремі методи описані у літературі, достатньо вказати метод і навести посилання на джерело. Якщо у дослідженні були задіяні люди чи експериментальні тварини, необхідно зазначити, згідно яких норм українського чи міжнародного законодавства було проведене дане дослідження.
 7. Результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів описують максимально точно, стисло та інформативно. Масиви даних бажано представляти у вигляді таблиць та рисунків. Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані за згадуванням та розміщені у тексті рукопису безпосередньо після першого згадування про них. Таблиці, рисунки та графічні матеріали повинні бути оформлені згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки». Статистична та інша деталізація наводиться під таблицею у примітках. Усі елементи тексту у рисунках (графіках, діаграмах, схемах), повинні виконуватись в стилі Тimes New Roman.
 8. Обговорення. У даному розділі необхідно відобразити ґрунтовний аналіз отриманих результатів і їх порівняння з сучасними даними із посиланням на першоджерела, які представлені у Переліку літератури. Редакція журналу розділяє думку, що обговорення результатів дослідження є вагомою складовою наукового пошуку. В той же час, редакція не заперечує, якщо автор/автори вважає доцільним, об’єднання розділу «Обговорення» з розділом «Результати дослідження».
 9. Висновки. Висновки повинні бути чіткими і відображати досягнення мети дослідження.
 10. Перспективи подальших досліджень.
 11. Подяки (якщо необхідно).
 12. Перелік літератури – складається по мірі згадування або за алфавітом. В списку вказати відомості відповідно до http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf . Для коректного оформлення Переліку літератури рекомендуємо використовувати портал https://vak.in.ua/. Посилання на літературу в тексті статті даються цифрами у квадратних дужках. Редакція журналу розділяє думку, що основним джерелом наукової інформації є наукова стаття. Для експериментальних статей перелік літератури повинен містити не менш як 8 джерел, для наукових оглядів – не менш як 18 джерел. Рекомендовано включати до списку літератури наукові праці, опубліковані впродовж останніх 3-5 років.
 13. References – складається з тих самих джерел, які представлено в «Перелік літератури», але англійською мовою відповідно до міжнародного бібліографічного стандарту АРА (American Psychological Association) style http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm, з використанням правил транслітерації для наукових робіт українською та російською мовами http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF.