Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
rezervua

Головна » Файли » Статьи » Остьянов В.Н.

Середньогір’я в системі річної підготовки боксерів вищих розрядів до головних змагань (на прикладі національної збірної команди)
[ Скачати з сервера (114.7 Kb) ] 14.02.2010, 13:08
Анотація. В.Н. Ост’янов, М.О. Яремко, Д.Д. Сосновський, Г.О. Чигаєв. Середньогір’я в системі річної підготовки боксерів вищих розрядів до головних змагань (на прикладі національної збірної команди) // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – №13 . – С. 43-48. Мета роботи – удосконалення управління тренувальним процесом в системі річної підготовки боксерів вищих розрядів з урахуванням впливу гірської підготовки. Методи: педагогічні спостереження, хронометраж, нотаційний запис, пульсометрія, хронодинамометрія, хронорефлексометрія, відеозапис, контрольні випробування (тестування), методи математичної статистики. Результати: Динаміка тренованості спортсменів на трьох етапах підготовки, які відрізняються за структурою та кліматичними умовами. Відмінності кліматичних умов: різні географічні зони – від морського узбережжя до гір (висота 1226 м). Відмінності структури: різні напрямки, обсяги та інтенсивність навантажень. Вплив доз фізичних навантажень різної спрямованості на показники психічної, технічної та спеціальної фізичної підготовленості. Динаміка інформативних показників підготовленості на останньому етапі безпосередньої підготовки до головних змагань. Висновки: 1. Динаміка інформативних показників підготовленості боксерів під впливом фізичних навантажень має різноспрямований характер: а) покращення (р < 0,05) показників психічних функцій, показників технічної підготовленості та показників спеціальної фізичної підготовленості (кількість ударів в спеціалізованих тестах "8с” та "40с”) напередодні останнього етапу підготовки; б) погіршення (р < 0,05) силових показників ударів боксерів в спеціалізованих тестах "8с” та "40с” напередодні останнього етапу підготовки. 2. За нашими спостереженнями і прогнозами покращення силових показників ударів боксерів в тестах "8с” та "40с” відбулося в терміни проведення змагань – через 18-20 днів після гірської підготовки.
Ключові слова: структура навчально-тренувального процесу, гірська підготовка, циклічність і етапність в системі підготовки.
 
Abstract. V.N. Ostyanov, M.O. Yaremko, D.D. Sosnovsky, G.O. Chyhayev. Middle mountains in the system of yearly
preparation of elite boxers for principal competition (on the example of National combined team) // Contemporary
problems of physical culture and sports. – 2007. – №13 . – Р. 43-48.Purpose: To improve training process in the system of yearly training of elite boxers taking into account the influence of mountainous training. Methods: Pedagogical observations, chronometria, heart rate registration, chronodynamic registration, video recording, control tests, chronoreflexometry, making notes. Results: The dynamics of sportsmen preparation at three stages of training differed on their climatic and structural parameters. Climatic: different geographical zones embracing sea coast and mountains (h.: 1226 m). Structural: different kinds of physical loadings (direction, volume and intensiveness) and their correlation. The influence of physical loading in 18-20 days after doses of different direction on physiological, technical and physical preparation indexes. The dynamics of informative preparation indexes at the last stage of immediate preparation for principal competition. Conclusions: 1. The dynamics of informative preparation indexes of the boxers under the influence of different physical loadings is of different direction character: a) the improvement (p < 0,05) of physical functions and special physical preparation indexes (a number of blows in specialized tests "8s” and "40s”) on the eve of the last stage of preparation; b) change for the worse (p < 0,05) of boxers power blows indexes in specialized tests "8s” and "40s” on the eve of the last stage of preparation. 2. According to our observations and forecasting the improvement of boxers power blows indexes was held during the terms of competition in 18-20 days after mountainous training.
Key words: the structure of educative-training process, mountain training, the cycle of training system.
 
Аннотация. В.Н. Остьянов, М.А. Яремко, Д.Д. Сосновский, Г.О. Чигаев. Среднегорье в системе годичной подготовки боксеров высших разрядов к главным соревнованиям // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2007. – №13 .– С. 43-48.Цель работы – совершенствование управления тренировочным процессом в системе годичной подготовки боксеров высших разрядов с учетом влияния горной подготовки. Методы: педагогические наблюдения, хронометраж, нотационная запись, пульсометрия, хронодинамометрия, хронорефлексометрия, видеозапись, контрольные тестирования, методы математической статистики. Результаты: Динамика тренированности спортсменов на трех этапах подготовки, отличающихся климатическими и структурными особенностями. Климатические отличия: разные географические зоны – от морского побережья до гор (высота 1226 м). Структурные отличия: разные направления, объемы и интенсивность нагрузок. Влияние доз физических нагрузок разной направленности на показатели психической, технической и специальной физической подготовленности. Динамика информативных показателей подготовленности на последнем этапе непосредственной подготовки к главным соревнованиям. Выводы: 1. Динамика информативных показателей подготовленности боксеров под влиянием физических нагрузок имеет разнонаправленный характер: а) улучшение (р < 0,05) показателей психических функций, показателей технической подготовленности и показателей специальной физической подготовленности (количество ударов в специализированных тестах "8с” и "40с”) накануне последнего этапа подготовки; б) ухудшение силовых показателей ударов боксеров в специализированных тестах "8с” и "40с” накануне последнего этапа подготовки. 2. По результатам наших наблюдений и прогнозов улучшение силовых показателей ударов боксеров в специализированных тестах "8с” и "40с” произошло в сроки проведения соревнований – через 18-20 дней после горной подготовки.
Ключевые слова: структура учебно-тренировочного процесса, горная подготовка, цикличность и этапность в системе подготовки.
Категорія: Остьянов В.Н. | Додав: rezervua
Переглядів: 592 | Завантажень: 82 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: