Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Статьи » Коробейніков Г.В.

Статеві особливості психофізіологічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікації
[ Скачати з сервера (196.9 Kb) ] 07.01.2010, 00:54

Анотація. Г.В. Коробейніков Статеві особливості психофізіологічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікації // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2006. - № 10. - С. 48-52. В умовах занять швидкісно-силовими «чоловічими» видами спорту у жінок, поряд із морфофункціональними, виникають також зміни на ментальному рівні: у поведінкових реакціях, характерологічних та психоемоційних властивостях. Враховуючи, що психічні реакції які виникають у спортсменів в умовах тренувальної та змагальної діяльності, і, обумовлені, насамперед, змінами когнітивних функцій, можна припустити різну структуру системи переробки інформації у чоловіків та жінок. Вивчалися статеві особливості психофізіологічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікації. Досліджено прояв нейродинамічних і когнітивних функцій у 24 спортсменів, членів збірної команди України з дзюдо (17 чоловіків та 7 жінок) віком 18-27 років, а також 20 жінок та 20 чоловіків віком 20-29 років, які не займаються спортом. Встановлено, що прояв статевих особливостей психофізіологічних функцій у спортсменів і осіб, які не займаються спортом достовірно різні. У спортсменів прояв статевих особливостей психофізіологічних функцій виявляється в наявності вищих значень показників когнітивних функцій (в обсязі короткострокової пам’яті (62,58+7,01%) і коефіцієнтів операційного мислення (2,67+0,16 ум.од.) у жінок, порівняно із чоловіками (55,78+4,75% і 1,44+0,30 ум.од., p<0,05, відповідно) та зниження показників нейродинамічних функцій у жінок (латентний період простої (266,92+4,73 мс), складної (494,44+6,38 мс) зорово-моторних реакцій і сили нервових процесів (18,49+8,93 %)), порівняно із чоловіками (239,62+5,26 мс, 440,10+6,61 мс 5,33+0,59 %, p<0,05, відповідно). Вивчення системи переробки інформації свідчить про наявність статевих особливостей в умовах формування різної організації психофізіологічних функцій.

Ключові слова: нейродинамічні та психічні функції, організація системи переробки інформації, інтегративні функції мозку.

Abstract. G.V. Korobeynikov Sexual peculiarities of psychophysiological functions in higher qualificated Judo athletes // Contemporary problems of physical culture and sports. - 2006. - № 10. - P. 48-52. Training in speed-strength sports (conventionally referred as «men’s sports») causes changes in mental processes, namely in behaviour, character and emotional characteristics. Assuming that mental reactions during training and competitions determined mainly by changes in cognitive functions, we can hypothesize different structure of information processing system in men and women. To determine the influence of sexual peculiarities of psychophysiological functions on mental characteristics in elite athletes, 24 sportsmen (18-27 years old) (17 men and 7 women members of National Judo Team of Ukraine), 20 sedentary men and 20 sedentary women (20-29 years old) were studied in the present paper.

Obtained results confirmed significant difference of sexual peculiarities of psychophysiological functions indices in athletes and sedentary people. It was determined that sexual peculiarities of psychophysiological functions manifestations in athletes were as follows: short memory capacity (62,58+7,01%) and coefficient of operational thinking (2,67+0,16 standard units) was increased in women in comparison with men (55,78+4,01% and 1,44+0,30 standard units, p<0,05, accordingly), to the contrary aerodynamics functions were decreased in women (latent time of simple (266,92+4,73 ms) and composite (494,44+6,38 ms) visual-motor reactions and power of nervous processes (18,49+8,93 %) in comparison with men (239,62+5,26 ms, 440,10+6,61 ms, 5,33+0,59 %, p<0,05, accordingly). Obtained results indicate influence of sexual peculiarities on psychophysiological functions.

Key words: neurodynamics and psychic functions, informational processing orgnisation systems, integrative functions of brain.

Аннотация. Г.В. Коробейников Половые особенности психофизиологических функций у дзюдоистов высокой квалификации // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. - 2006. - № 10. - С. 48-52. В условиях занятий скоростно-силовыми «мужскими» видами спорта у женщин, наряду с морфофункциональными, возникают также изменения на ментальном уровне: в поведенческих реакциях, характерологических и психоэмоциональных признаках. Учитывая, что психические реакции, возникающие у спортсменов в условиях тренировочной и соревновательной деятельности, обусловлены, прежде всего, изменениями когнитивных функций, можно предположить различную структуру системы переработки информации у мужчин и женщин. В данной работе изучались половые особенности психофизиологических функций у спортсменов высокой квалификации. Исследовано проявление нейродинамических и когнитивных функций у 24 спортсменов, членов сборной команды Украины по дзюдо (17 мужчин и 7 женщин) возраста 18-27 лет, а так же 20 женщин и 20 мужчин возраста 20-29 лет, не занимающихся спортом. Установлено, что проявления половых особенностей психофизиологических функций у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, достоверно различаются. У спортсменов проявление половых особенностей психофизиологических функций выражается в наличии более высоких значений показателей когнитивных функций (в объеме кратковременной памяти (62,58+7,01%) и коэффициенте операционного мышления (2,67+0,16 усл.ед.) у женщин по сравнению с мужчинами (55,78+4,75% и 1,44+0,30 усл.ед., p<0,05, соответственно)) и сниженных показателей нейродинамических функций у женщин (латентный период простой (266,92+4,73 мс), сложной (494,44+6,38 мс) зрительно-моторных реакций и силы нервных процессов (18,49+8,93 %)) по сравнению с мужчинами (239,62+5,26 мс, 440,10+6,61 мс 5,33+0,59 %, p<0,05, соответственно). Изучение системы переработки информации свидетельствует о наличии половых особенностей при формировании различной организации психофизиологических функций.

Ключевые слова: нейродинамические и психические функции, организация системы переработки информации, интегративные функции мозга

Категорія: Коробейніков Г.В. | Додав: rezervua
Переглядів: 561 | Завантажень: 74 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: