Календар
«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Новая страница 1

І НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

 

Підсумки ХХІ зимових Олімпійських ігор у Ванкувері і напрями вдосконалЕння олімпійської підготовки спортсменів України

М.В. Дутчак2, В.О. Дрюков1, П.М. Азарченко2, В.М. Глебов2, О.В. Дрюков2, М.Л. Ткаченко1, В.С. Шуберт3

1Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

2Національний університет фізичного виховання і спорту України

3Львівський державний університет фізичної культури і спорту

 

Анотація. М.В. Дутчак, В.О. Дрюков, П.М. Азарченко, В.М. Глєбов, О.В. Дрюков, М.Л. Ткаченко, В.С. Шуберт. Підсумки ХХІ зимових Олімпійських ігор у Ванкувері і напрями вдосконалення олімпійської підготовки спортсменів України // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2010. – № 17. – С. 3-15.Мета: проаналізувати спортивні результати українських спортсменів на головних змаганнях чотирирічного олімпійського циклу 2007-2010 рр. та визначити напрями вдосконалення підготовки спортсменів України і перспективи виступу збірних команд України на ХХІІ зимових Олімпійських іграх у Сочі. Методи дослідження: аналіз даних  літературних джерел, інформаційної мережі Інтернет, технічних протоколів чемпіонатів світу 2007-2009 рр. та ХХІ зимових Олімпійських ігор у Ванкувері у 2010 р., педагогічні спостереження, опитування, методи математичної статистики. Результати: показано, що результати виступів збірної команди України на ХХІ зимових Олімпійських іграх у Ванкувері не відповідають запланованим і можуть бути оцінені як незадовільні. Невдалий виступ українських спортсменів ґрунтується на відсутності сучасної матеріальної бази для занять зимовими видами спорту, а також роботи на неприпустимо низькому рівні дитячих спортивних шкіл, училищ фізичної культури, шкіл вищої спортивної майстерності. Зроблено аналіз спортивних результатів членів збірної команди України на головних змаганнях чотирирічного циклу 2007-2010 рр., а також показано напрями вдосконалення олімпійської підготовки спортсменів України у зимових видах спорту. Висновки: для створення в нашій країні ефективної системи олімпійської підготовки потрібно забезпечити: 1) розвиток матеріальної бази для занять спортом; 2) масовість дитячо-юнацького спорту; 3) удосконалення організаційної і кадрової політики системи олімпійської підготовки.

Ключові слова: види спорту, збірні команди України, ХХІ зимові Олімпійські ігри, спортивні результати.

 

Abstract. M.V. Dutchak, V.O. Driukov, P.M. Azarchenko, V.M. Glebov, O.V. Driukov, M.L. Tkachenko, V.S. Shubert. The results of XXI Olympic Winter Games and direction of Olympic preparation improvement for Ukrainian athletes // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2010. – № 17. – P. 3-15. The aim of investigation is to analyze the sports results of Ukrainian athlete’s during the main competitions in Olympic cycle, 2007-2010 years, and to determine the directions of Ukrainian athletes’ preparation improvement as also future trends for performance of Ukraine team on XXII Olympic Winter Games in Sochi. The methods of investigation: the analysis of the literature and internet’s sources data, as also technical protocols of World championships during 2007-2009 years and XXI Olympic Winter Games in Vancouver; pedagogical observations, interrogations, statistical methods. The results: it is shown that the results of Ukrainian team on XXI Olympic Winter Games in Vancouver does not correspond to plane and should be estimated as unsuccessful. The unsuccessful results of Ukrainian athletes was associated with lack of modern material and technical equipments for winter kinds of sports, low level of sports schools for young and high level athletes. In this review we analyze the sports results of Ukrainian athlete’s on the main competitions in Olympic cycle due 2007-2010 years, it is shown the perfection’s directions of Ukrainian athletes in winter kinds of sports. Conclusion: the effective system of Olympic preparation should be based on: sports material base development, providing the mass character of young sport, improvement of the organizational and peopleware aspects of Olympics system preparation.

Key words: kinds of sports, national teams of Ukraine, XXI Olympic Winter Games, sports results.

 

Аннотация. М.В. Дутчак, В.А. Дрюков, П.М. Азарченко, В.М. Глебов, А.В. Дрюков, М.Л. Ткаченко В.С. Шуберт. Итоги ХХІ зимних Олимпийских игр в Ванкувере и направления совершенствования олимпийской подготовки спортсменов Украины // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2010. – № 17. – С. 3-15..Цель: проанализировать спортивные результаты украинских спортсменов на главных соревнованиях четырехлетнего олимпийского цикла 2007-2010 гг. и определить направления усовершенствования подготовки спортсменов Украины и перспективы выступления сборных команд Украины на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Сочи. Методы исследования: Анализ данных из литературных источников, информационной сети Интернет, технических протоколов чемпионатов мира 2007-2009 гг. и ХХІ зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 г., педагогические наблюдения, опрос, методы математической статистики. Результаты: показано, что результаты выступлений сборной команды Украины на ХХІ зимних Олимпийских играх в Ванкувере не отвечают запланированным и могут быть оценены как неудовлетворительные. Неудачное выступление украинских спортсменов основывается на отсутствии современной материальной базы для занятий зимними видами спорта, а также работы на недопустимо низком уровне детских спортивных школ, училищ физической культуры, школ высшего спортивного мастерства. Проведен анализ спортивных результатов членов сборной команды Украины на главных соревнованиях четырехлетнего цикла 2007-2010 гг., а также показаны направления усовершенствования олимпийской подготовки спортсменов Украины в зимних видах спорта. Выводы: для создания в нашей стране эффективной системы олимпийской подготовки необходимо обеспечить: 1) развитие материальной базы для занятий спортом; 2) массовость детско-юношеского спорта; 3) усовершенствование организационной и кадровой политики системы олимпийской подготовки.

Ключевые слова: виды спорта, сборные команды Украины, ХХІ зимние Олимпийские игры, спортивные результаты.

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА СРСР У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ

Ю.О. Павленко

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

 

Анотація. Ю.О. Павленко. Кадрова політика СРСР у спортивній науці // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2010. – № 17. – С. 16-21. Мета: здійснити аналітичний огляд  передового історичного досвіду СРСР щодо кадрової політики у спортивній науці. Результати: для кадрової політики СРСР був характерний екстенсивний розвиток спортивної науки з постійним збільшенням кількості наукових та науково-педагогічних працівників, державним регулюванням, директивним  плануванням, пріоритетністю науково-методичного забезпечення спортивної практики, масштабною видавничою діяльністю. Висновки: сучасна трансформація радянського досвіду має спиратися на подальшу державну підтримку, стимулювання наукової праці, перехід на стратегічне планування, збалансованість у дослідженнях  проблем фізичної культури та спорту, модернізацію матеріально-технічного оснащення, поширення електронних  інформаційних технологій у підготовці та використанні наукових та науково-педагогічних кадрів.

Ключові слова: спортивна наука, кадрова політика, СРСР.

 

Abstract. U.A. Pavlenko. Sports scientific manpower policy in USSR // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2010. – № 17. – P. 16-21. The purpose: the analytic review of historical experience in sports scientific manpower policy of USSR. The results: sports scientific manpower policy in USSR is characterized by extensive development of sports science with permanent increasing of pedagogues and research workers, government regulation, directive planning, priority of scientific and methodical providing in sports practice, extensive publishing activities. Resume: modern transformation of soviet experience ought to be based on: government support, stimulation of research activities, strategic planning, preserving the balance of scientific researches in physical cultures and sports, modernization of material and technical equipments, application of the electronic and information technologies for scientific manpower preparation.

Keywords: sports science, manpower policy, USSR.

 

Аннотация. Ю.А. Павленко. Кадровая политика СССР в спортивной науке // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2010. – № 17. С. 16-21. Цель: осуществить аналитический обзор  передового исторического опыта СССР по кадровой политике в спортивной науке. Результаты: для кадровой политики СССР было характерным экстенсивное развитие спортивной науки с постоянным увеличением количества научных и научно-педагогических работников, государственным регулированием, директивным планированием, приоритетностью научно-методического обеспечения спортивной практики, масштабной издательской деятельностью. Выводы: современная трансформация советского опыта должна опираться на дальнейшую государственную поддержку, стимулирование научной работы, переход на стратегическое планирование, сбалансированность в исследованиях проблем физической культуры и спорта, модернизацию материально-технического оснащения, распространение электронных информационных технологий при подготовке и использовании научных и научно-педагогических кадров.

Ключевые слова: спортивная наука, кадровая политика, СССР.