Календар
«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ІIІ НАУКОВИЙ НАПРЯМ

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ У МОДЕЛЬНІЙ СИСТЕМІ «ЖОВТКОВИЙ ЛІПОПРОТЕЇН- Fe2+» IN VITRO

А. М. Іванова

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

 

Анотація. А.М. Іванова. Дослідження антиоксидантних властивостей нових функціональних продуктів для спортсменів у модельній системі «жовтковий ліпопротеїн Fe2+» in vitro // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2010. – № 17. – С. 30-33. Метою роботи було дослідження антиоксидантних властивостей нових функціональних продуктів «Енергетичний мікс» та «Енергетичний міксплюс» різних концентрацій у модельній системі «жовтковий ліпопротеїн -Fe2+» in vitro. Отримані результати свідчать про те, що «Енергетичний мікс» та «Енергетичний міксплюс»  позитивно впливають на антиокисну систему організму, що проявляється тенденцією до зниження накопичення ТБК-активних продуктів у модельній системі «жовтковий ліпопротеїн  (ЖЛП)-Fe2+» in vitro.

Ключові слова: антиоксидантна система, перекисне окислення ліпідів, спортивне функціональне харчування.

 

Abstract. A.M. Ivanova. Antioxidant characterristics estimation of new functional food in  a «yolky lipoprotein-Fe2» // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2010. – №17. – P. 30-33. The aim of study was antioxidant characterristics estimation of new functional foods "Energetical mix” and "Energetical mix plus”. Finding shows that new functional food products have a positive effect on antioxidant system that exhibits in a tendency to decreasing of tio-barbituric-active products in a «yolky lipoprtotein-Fe2+» model system in vitro.

Key words: antioxidant system, lipid peroxidation, functional sports foods.

Аннотация. А.М. Иванова. Исследование антиоксидантных свойств новых функциональных продуктов в системе «желточный липопротеин Fe2+» in vitro // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2010. – 17. – С. 30-33. Целью работы было исследование антиоксидантных свойств функциональных продуктов «Энергетический микс» и «Энергетический микс плюс» различных концентраций в модельной системе «желточный липопротеин Fe2+» in vitro. Полученые результаты свидетельствуют о том, что функциональные продукты «Энергетический микс» и «Энергетический микс плюс» могут оказывать положительное влияние на антиоксидантную систему организма, что проявляется тенденцией к снижению накопления ТБК-активных продуктов в модельной ситеме «желточный липопротеин Fe2+» in vitro.

Ключевые слова: антиоксидантная система, перекисное окисление липидов, спортивное функциональное питание.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ «ЕНЕРГІЯ СПОРТУ», «ІМПУЛЬС», «DRIVE»

І.В. Коваль, Н.В. Вдовенко, Л.І. Сєногонова

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

 

Анотація. І.В. Коваль, Н.В. Вдовенко, Л.І. Сєногонова. Дослідження ефективності застосування функціональних продуктів для спортсменів «Енергія спорту», «Імпульс», «Drive» // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2010. – № 17. – С. 34-40. Вирішити проблему відносного харчового дефіциту в умовах напружених тренувальних та змагальних навантажень можна за рахунок організації особливого режиму харчування і використання продуктів підвищеної біологічної цінності та функціональних продуктів для спортсменів. Враховуючи велику актуальність та практичну значимість натуральних продуктів з високим ергогенним ефектом, особливо у спорті вищих досягнень, було розроблено і клінічно апробовано композиції «Імпульс», «Енергія спорту» та «Drive» як функціональні продукти спортивного харчування.

Ключові слова: тренувальні і змагальні навантаження, режим харчування, продукти підвищеної біологічної цінності, функціональні продукти, ергогенний ефект, «Імпульс», «Енергія спорту», «Drive».

 

Abstract. I.V. Koval, N.V. Vdovenko,  L.I. Senogonova. Research of effectivity sports functional foods «Impulse”, "Sports energy” and "Drive» using // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2010. – №17. – P. 34-40.It is possible to solve a nutritional deficiency problem in response to intensive training and competition loads with special diet organization and extra bioaviability foods and functional sports foods using. Taking into account significant actuality and practical relevance of natural foods with ergogenic action, especially in elite sport, there have been developed and clinically tested compositions for functional sports foods "Impulse”, "Sports energy” and "Drive”.

Key words: training and competition loads, diet, extra bioaviability foods, functional foods, ergogenic action, "Impulse”, "Sports energy” and "Drive”.

 

Аннотация. И.В. Коваль, Н.В. Вдовенко, Л.И. Сеногонова. Исследование эффективности применения функциональных продуктов для спортсменов «Энергия спорта», «Імпульс», «Drive» // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2010. – № 17. – С. 34-40. Решить проблему относительного пищевого дефицита в условиях напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок возможно за счет организации определенного режима питания и использования продуктов повышенной биологической ценности и функциональных продуктов для спортсменов. Учитывая значительную актуальность и практическую значимость натуральных продуктов с эргогенным эффектом, особенно в спорте высших достижений, были разработаны и клинически апробированы композиции «Импульс», «Энергия спорта» и «Drive» как функциональные продукты спортивного питания.

Ключові слова:тренировочные и соревновательные нагрузки, режим питания, продукти повышенной биологической ценности, функциональные продукты, эргогенный эффект, «Импульс», «Энергия спорта», «Drive».

 

Кровообіг у м’язах кінцівок боксерів різної кваліфікації

О.В. Майданюк

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

 

Анотація. О.В .Майданюк Кровообіг у м’язах кінцівок боксерів різної кваліфікації // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2010. – № 17. – С. 41-46. Мета роботи дослідження довгострокових адаптаційних перебудов м’язового кровообігу боксерів різної кваліфікації. Методи досліджень: тетраполярна імпедансна реовазографія, педагогічне тестування (хронодинамометрія), математична статистика. У роботі наведені результати дослідження довгострокових адаптаційних перебудов кровообігу у м’язах верхніх кінцівок боксерів різного рівня спортивної кваліфікації та вагової категорії. Встановлено, що у досвідченіших боксерів як легких та середніх, так і важких вагових категорій вірогідно (р<0,05) вищий рівень кровозабезпечення м’язів верхніх кінцівок. Виявлено кореляційний зв'язок між величинами показників кровозабезпечення м’язів та рівнем прояву силових здатностей. Так коефіцієнт парної кореляції між величиною питомого кровозабезпечення м’язів верхніх кінцівок та сумарним проявом сили в тесті «8 секунд» становив 0,56, тесті «40 секунд» ‑ 0,57, потужністю ударних дій в тесті «8 секунд» ‑ 0,68, тесті «40 секунд» ‑ 0,66.

Ключові слова: спеціальна працездатність, бокс, м’язовий кровообіг.

 

Abstract. E.V. Maydanuk. Extremities muscle blood flow in boxers with different sports qualification // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2010. - № 17. – P. 41-46.. The purpose of this study was to investigate the long-term adaptive shifts of muscle hemodynamics in boxers with different sports qualification. Methods: tetrapolar impedance rheoplethysmography, pedagogical testing (chronodynamo-metry), mathematical statistics. The investigations results of long-term adaptive shifts of muscle hemodynamics in boxers with different sports qualification and weight categories is shown. It was established that the level of muscular blood supply depends from the sports qualification of the boxers: at elite boxers as light, middle and heave weight categories is significant higher the level of muscular blood supply. We also found the strong correlations between arms muscle blood supply and strong ability (r = 0,56 – test "8 seconds”, r=0,57 – test "40 seconds”) as also punches power (r = 0,68 – test "8 seconds”, r=0,66 – test "40 seconds”) .

Keywords: special workability, boxing, muscle blood supply.

 

Аннотация. Е.В Майданюк. Кровообращение в мышцах конечностей боксеров разной квалификации // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2010. ‑ №17  ‑ С. 41-46. Цель работы – исследование долгосрочных адаптационных перестроек мышечного кровообращения боксеров разной спортивной квалификации. Методы исследования: тетраполярная импедансная реовазогра-фия, педагогическое тестирование (хронодинамометрия), математическая статистика. В роботе представлены результаты исследования долгосрочных адаптационных перестроек кровообра-щения в мышцах верхних конечностей боксеров разного уровня спортивной квалификации и различных весовых категорий. Установлено, что у более квалифицированных боксеров как легких и средних, так и тяжелых весовых категорий достоверно (р<0,05) выше уровень кровоснабжения мышц верхних конечностей. Выявлены корреляционные взаимосвязи между величинами показателей кровоснабжения мышц и уровнем проявления силы. Так, коэффициент парной корреляции между удельным кровенаполнением мышц верхних конечностей и суммарным проявлением силы в специализированном тесте «8 секунд» составил 0,56, в тесте «40 секунд» ‑ 0,57; мощностью ударов в тесте «8 секунд» ‑ 0,68, тесте «40 секунд» ‑ 0,66.

Ключевые слова: специальная работоспособность, бокс, мышечный кровоток.

 

СПОРТИВНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ

А.І. Павлік, С.В. Дрюков, А.М. Іванова

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

 

Анотація. А.І. Павлік, С.В. Дрюков, А.М. Іванова. Спортивна працездатність та функціональна підготовленість кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у веслуванні академічному // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, ‑ 2010. - № 17. – С. 47-56. Мета роботи – визначення залежності спортивної працездатності кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у веслуванні академічному, від загального рівня функціональної підготовленості (ФП) та рівня розвитку її основних структурних чинників у підготовчому періоді річного циклу підготовки. Методи: фізіологічне тестування, ергометрія (Concept 2, США), спірометрія та газоаналіз (Oxycon Pro, Німеччина), пульсометрія (Polar T31, Фінляндія), методи математичної статистики. Результати дослідження: аналіз результатів тестування ФП спортсменів показав, що прослідковується вірогідна залежність (r = 0,47, Р = 0,05) між тривалістю часу виконання роботи, потужність якої зростає ступінчасто, та загальним рівнем ФП спортсменів. Також певний рівень лінійної залежності прослідковується за рівнем розвитку таких головних чинників структури ФП як аеробна потужність (r = 0,70, Р = 0,05), стійкість функціональних проявів (r = 0,13), їх економічність (r = 0,41) та реалізація функціонального потенціалу (r = 0,51, Р = 0,05). За чинником рухливості структури ФП кваліфікованих спортсменів відмічається зворотна залежність (r = - 0,18) його рівня від тривалості часу виконання роботи, потужність якої зростає ступінчасто.

Ключові слова: кваліфіковані спортсмени, спортивна працездатність, структура функціональної підготовленості, тестування функціональної підготовленості.

 

Abstract. A.I. Pavlick, S.V. Dryukov, А.M. Ivanova. A sporting workability and cardio-respiratory fitness of high quality athletes in rowing academic / Actual problems of physical culture and sport, ‑ 2010. - 17. – P. 47-56. The purpose of the study was to determine the dependence of sporting workability of high quality athletes in rowing academic from the common level of fitness and the level of development of its leading structural factors. Methods: physiological testing, ergometry (Concept 2, USA), spirometry, gasanalysis (Oxycon Pro, Germany), pulsometry (Polar T31, Finland), the methods of mathematical statistics. Results: the analysis of results allows to determine the significant dependence (r = 0,47, Р  0,05) between duration of the time of fulfillment step of increasing work and general level of the fitness. Some level of linear dependence is also trace as concern such factors as aerobic power (r = 0,70, Р = 0,05), stability of functional sings (r = 0,13). economy (r = 0,41) and functional potential realization (r = 0,51, Р = 0,05). Between the level of development in moving is structure of fitness and the duration of time fulfillment step increasing work there is the reverse connection (r = - 0,18).

Key words: high quality athletes, sporting workability, testing of fitness, structure of fitness.

 

Аннотация. А.И. Павлик, С.В. Дрюков, А.М. Иванова. Спортивная работоспособность и функциональная подготовленность квалифицированных спортсменов, которые специализируются в гребле академической / Актуальные проблемы физической культуры и спорта, ‑ 2010. - № 17. – С. 47-56. Цель работы – определение зависимости спортивной работоспособности квалифицированных спортсменов, которые специализируются в гребле академической, от общего уровня функциональной подготовленности (ФП) и уровня развития ее ведущих структурных факторов в подготовительном периоде годового цикла подготовки. Методы: физиологичное тестирование, эргометрия (Concept 2, США), спирометрия и газоанализ (Oxycon Pro, Германия), пульсометрия (Polar T31, Финляндия), методы математической статистики. Результаты исследования: анализ результатов тестирования ФП спортсменов показал, что прослеживается достоверная зависимость (r = 0,47, Р = 0,05) между длительностью времени выполнения ступенчатовозрастающей работы и общим уровнем ФП спортсменов. Также определенный уровень линейной зависимости прослеживается по уровню развития таких ведущих факторов структуры ФП как аэробная мощность (r = 0,70, Р = 0,05), устойчивость функциональных проявлений (r = 0,13), их экономичность (r = 0,41) и реализация функционального потенциала (r = 0,51, Р = 0,05). По фактору подвижности структуры ФП квалифицированных спортсменов отмечается обратная зависимость (r = - 0,18) его уровня от длительности времени выполнения ступенчатовозрастающей работы.

Ключевые слова: квалифицированные спортсмены, спортивная работоспособность, структура функциональной подготовленности, тестирования функциональной подготовленности.

 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ ПОЗАТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НА СПЕЦІАЛЬНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ БОКСЕРІВ

Р.О. Рибачок

Національний університет фізичного виховання та спорту України

 

Анотація. Р. О. Рибачок. Вплив комплексу позатренувальних засобів на спеціальну працездатність кваліфікованих боксерів // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2010. – № 17. – С. 57-62. Мета дослідження –  визначити ефективність впливу комплексу стимулюючих позатренувальних засобів на рівень спеціальної працездатності кваліфікованих боксерів. Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури, метод хронодинамометрії, пульсометрія, методи математичної статистики. Нині для підвищення ефективності тренувального процесу здійснюється пошук додаткових засобів. Одним з засобів спрямованої корекції функціонального стану спортсменів може бути комплексне застосування тренувальних  і позатренувальних засобів. Такими засобами можуть бути спеціальні вправи з партнером, які поєднанні зі спортивним масажем. Аналіз результатів отриманих даних свідчить про те, що застосування комплексу позатренувальних засобів впливає на реалізацію функціонального та енергетичного потенціалу кваліфікованих боксерів під час тестової роботи. Застосування комплексу наведених засобів може підвищити ефективність тренувального процесу і позитивно впливати на результат змагальної діяльності кваліфікованих боксерів.

Ключові слова: кваліфіковані боксери, спеціальна працездатність, позатренувальні засоби, частота серцевих скорочень.

Abstract. R. O. Rybachok. Influence of subsidiary means for qualified boxers working capacity // Contemporary problems of physical culture and sport. - 2010. №17. – Р. 57-62. Purpose of research - to define efficiency of influencing of stimulant complex of subsidiary means on the level of the special working capacity and functional state of qualified boxers. Methods of research: analysis of the special literature, method of hronodinamometria, heart rate registration, methods of mathematical statistics. Presently search of additional means for the increase of the training process efficiency take place in sport. Complex application of training and subsidiary means can be one of the facilities for directed correction of athlete’s functional state. Such means can be special exercises with the partner in combination with sport massage. Analysis of finding results testify that application of subsidiary means complex have influences on functional and energetic potential of qualified athletes during test work. Application of presented means can promote efficiency of the training process and influence positively for competition result of qualified boxers.

Key words: qualified athletes, special working capacity, subsidiary means, frequency of cardiac reductions.

Аннотация. Р.А. Рыбачок. Влияние комплекса внетренировочных средств на специальную работоспособность квалифицированных боксеров // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2010. № 17. – С. 57-62. Цель исследования   определить эффективность влияния комплекса стимулирующих внетренировочных средств на уровень специальной работоспособности квалифицированных боксеров. Методы исследования: анализ специальной литературы, метод хронодинамометрии, пульсометрия, методы математической статистики. В настоящее время для повышения эффективности тренировочного процесса проводится поиск дополнительных средств. Одним из средств направленной коррекции функционального состояния спортсменов может являться комплексное применение тренировочных  и внетренировочных средств. Такими средствами могут являться специальные упражнения с партнером в сочетании со спортивным массажем.

Анализ результатов полученных данных свидетельствует о том, что применение комплекса внетренировочных средств влияет на реализацию функционального и энергетического потенциала квалифицированных боксеров во время тестовой работы. Применение комплекса представленных средств может повысить эффективность тренировочного процесса, и положительно влиять на результат соревновательной деятельности квалифицированных боксеров.

Ключевые слова: квалифицированные боксеры, специальная работоспособность, внетренировочные средства, частота сердечных сокращений.