Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Статьи » Сазонов В.В.

Вплив нової вітчизняної дієтичної добавки на процеси відновлення спортсменів при виконанні роботи у анаеробній зоні енергозабез
[ Скачати з сервера (174.1 Kb) ] 27.12.2009, 13:31

Анотація. В.В. Сазонов, С.А. Олійник, А.І. Павлік, В.І. Костюченко. Вплив нової вітчизняної дієтичної добавки на процеси відновлення спортсменів при виконанні роботи в анаеробній зоні енергозабезпечення // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2009. – № 16.– С. 48-54.  Досліджено вплив нової вітчизняної дієтичної добавки, яка містить яблучну та бурштинову кислоти, на показники функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються з греко-римської боротьби, під час тестувальних навантажень субмаксимальної потужності в анаеробній зоні енергозабезпечення і на процеси відновлення після них при курсовому вживанні протягом 7-денного «ударного» мікроциклу по 1 капсулі 4 рази на день.

Встановлено, що курсове (протягом 7 діб) вживання досліджуваної добавки під час «ударного» мікроциклу у спеціально-підготовчому періоді не впливає на показники працездатності і функціональної підготовленості спортсменів, які виконують роботу субмаксимальної потужності в анаеробній зоні фізичних навантажень. Водночас вона сприяє відновленню організму після тестувальних анаеробних навантажень субмаксимальної потужності, про що свідчать збільшення швидкості елімінації лактату з крові в період відпочинку після виконання спортсменами тестувальних навантажень і відсутність надмірної активації перекисного окиснення ліпідів у спортсменів дослідної групи.

Отримані дані дають змогу вважати доцільним застосування цього парафармацевтика в практиці підготовки кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються з різних видів спорту з переважно анаеробним гліколітичним механізмом енергозабезпечення роботи.

Ключові слова: фізичне навантаження, відновлення.Abstract. V.V. Sazonov, S.A. Oliynuk, A.I. Pavlik, V.I. Kostuychenko. Impact of new national dietary supplements for recovery in the performance of athletes in the anaerobic zone of energy work // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2009. - №16. – P. 48-54. The effect of the new national dietary supplements containing malic and succinic acids on the performance of functional preparedness of qualified athletes, specializing in Greco-Roman wrestling, with loads of submaximal testing facilities in the zone of anaerobic energy supply, and the processes of recovery, at course admission during 7 -day "shock" microcycle 1 capsule 4 times a day.

Found that the exchange rate (over 7 days) admission of the investigated supplements during the "shock" microcycle in a specially-preparatory period has no effect on efficiency and operational readiness of athletes performing submaximal work capacity in the anaerobic zone of physical activity. However, it helps to restore the body after testing load submaximal anaerobic glycolytic capacity, as evidenced by an increase in the rate of elimination of lactate from the blood into a rest period after the athletes testing loads and lack of excessive activation of lipid peroxidation in athletes in the experimental group.

The data obtained allow to consider appropriate use of this parapharmaceutics in the practice of training skilled athletes specializing in different sports with predominantly anaerobic glycolytic mechanism of energy work.

Key words: exercise, recovery.

Аннотация. В.В. Сазонов, С.А. Олейник, А.И. Павлик, В.И. Костюченко. Влияние новой отечественной диетической добавки на процессы восстановления спортсменов при выполнении работы в анаэробной зоне энерго-обеспечения // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2009. ‑ №16. – С. 48-54. Исследовано влияние новой отечественной диетической добавки, содержащей яблочную и янтарную кислоты, на показатели функциональной подготовленности квалифицированных спортсменов, специализирующися в греко-римской борьбе, при тестирующих нагрузках субмаксимальной мощности в анаэробной зоне энергообеспечения, и на процессы восстановления после них, при курсовом приеме на протяжении 7-дневного «ударного» микроцикла по 1 капсуле 4 раза в день.

Установлено, что курсовой (на протяжении 7 суток) прием исследуемой добавки во время «ударного» микроцикла в специально-подготовительном периоде не влияет на показатели работоспособности и функциональной подготовленности спортсменов, выполняющих работу субмаксимальной мощности в анаэробной зоне физических нагрузок. Вместе с тем, она способствует восстановлению организма после тестирующих анаэробных гликолитических нагрузок субмаксимальной мощности, о чем свидетельствуют увеличение скорости элиминации лактата из крови в период отдыха после выполнения спортсменами тестирующих нагрузок и отсутствие чрезмерной активации перекисного окисления липидов у спортсменов опытной группы.

Полученные данные разрешают считать целесообразным применение данного парафармацевтика в практике подготовки квалифицированных спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта с преимущественно анаэробным гликолитическим механизмом энергообеспечения работы.

Ключевые слова: физическая нагрузка, восстановление.

Категорія: Сазонов В.В. | Додав: rezervua
Переглядів: 844 | Завантажень: 112 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: