Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Статьи » Павлік А.І.

Структура реакцій системи аеробної продуктивності кваліфікованих спортсменів в умовах напруженої м'язової діяльності як основа її аналізу та
[ Скачати з сервера (248.1 Kb) ] 07.01.2010, 00:56

Анотація. А.І. Павлік, С.В. Дрюков. Структура реакцій системи аеробної продуктивності кваліфікованих спортсменів в умовах напруженої м'язової діяльності як основа її аналізу та оцінювання (Повідомлення ІI) // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту ‑ 2006, ‑ № 10. ‑ С. 58-67. В умовах напруженої м'язової діяльності процеси аеробної продуктивності організму кваліфікованих спортсменів забезпечуються різним співвідношенням рівня прояву вентиляторних, газообмінних та циркуляторних реакцій кардіореспіраторної системи за комплексом низки показників, що характеризують її діяльність. Розробка підходів до виявлення оптимального характеру формування таких реакцій, а також взаємозв'язків системної (внутрішньосистемної) та міжсистемної координації процесів аеробної продуктивності відкриває додаткові можливості для подальшого вдосконалення системи об’єктивного оцінювання функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів. Аналіз отриманих результатів, наведених у цьому повідомленні свідчить про те, що кваліфіковані спортсмени з тривалістю виконання роботи граничного характеру потужності, що зростає ступінчасто, протягом 20 хвилин у процесі виконання на тредбані програми бігових тестувальних навантажень граничного та помірного характеру мають у своїй основі вираженіші відмінності за ступенем прояву функціональних можливостей системи дихання та кровообігу за такими показниками як частота дихання, абсолютна величина споживання кисню, величина кисневого пульсу та абсолютна величина концентрації змішаного вуглекислого газу у видихуваному повітрі, порівняно з кваліфікованими спортсменами, у яких тривалість виконання такої роботи відбувається протягом 12 хвилин.

Ключові слова: кваліфіковані спортсмени, тестування спортсменів, аеробна продуктивність, спортивна працездатність, вентиляторні, газообмінні та циркуляторні реакції системи дихання та кровообігу.

Abstract. A.I.Pavlik, S.V.Drycov. The structure of reactions of aerobic productivity reactions of qualified athletes in conditions of intense muscular activity as a basis of its analysis and estimation // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2006. ‑ №10. P. 58-67. An conditions of intense muscular activity the aerobic productivity processes of the qualified athletes organism are provided with various correlation of the level of display the ventilation, gas exchange and circulation reaction of cardio respiratory system in the complex a number of indices which characteristic its activity. The development of approaches to reveling the optimum character of such reaction formation and also the interrelation of intersystem and intersystem coordination of aerobic productivity processes open additional opportunities to the further improvement of the objectiveу estimation system of the qualified athletes functional training the analysis of the achieved results which are given in this paper testifies that the qualified athletes with the duration of accomplished work of the maximum character stepped accelerated capacity during 20-minutes period of time in the process of performing the testing loads programmers on race tract of limited and moderate character have in its basis more pronounced(manifested) differences in the level of display functional opportunities of respiratory and blood circulation systems on such indices as breathiny frequency, absolute quantity of oxygen consumption, quantity of oxygen pulse and absolute quantity concentration of mixed carbon dioxide in exhalleol air in comparison with qualified athletes whose duration of performance such a load lasts for 12 minutes.

Key words: qualified athletes, testing of athletes aerobic productivity, sports capacity, ventilation, exchange of gas and circulatory reactions of the respiratory and blood circulations systems.

Аннотация. А.И.Павлик, С.В.Дрюков. Структура реакций системы аэробной производительности квалифицированных спортсменов в условиях напряженной мышечной деятельности как основа ее анализа и оценки (Сообщение ІI) // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2006. ‑ № 10. – С. 58-67. В условиях напряженной мышечной деятельности процессы аэробной производительности организма квалифицированных спортсменов обеспечиваются различным соотношением уровня проявления вентиляторных, газообменных и циркуляторных реакций кардиореспираторной системы по комплексу ряда показателей, характеризующих ее деятельность. Разработка подходов к выявлению оптимального характера формирования таких реакций, а также взаимосвязей системной (внутрисистемной) и межсистемной координации процессов аэробной производительности открывает дополнительные возможности для дальнейшего совершенствования системы объективной оценки функциональной подготовленности квалифицированных спортсменов. Анализ полученных результатов, которые приводятся в настоящем сообщении, свидетельствует о том, что квалифицированные спортсмены с продолжительностью выполнения работы предельного характера ступенчатовозрастающей мощности на протяжении 20 минут в процессе выполнения на тредбане программы беговых тестирующих нагрузок предельного и умеренного характера имеют в своей основе более выраженные отличия по степени проявления функциональных возможностей системы дыхания и кровообращения по такими показателями как частота дыхания, абсолютная величина потребления кислорода, величина кислородного пульса и абсолютная величина концентрации смешанного углекислого газа в выдыхаемом воздухе по сравнению с квалифицированными спортсменами у которых продолжительность выполнения такой работы происходит на протяжении 12 минут.

Ключевые слова: квалифицированные спортсмены, тестирование спортсменов, аэробная производительность, спортивная работоспособность, вентиляторные, газообменные и циркуляторные реакции системы дыхания и кровообращения.

Категорія: Павлік А.І. | Додав: rezervua
Переглядів: 588 | Завантажень: 97 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: