Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
rezervua

Головна » Файли » Статьи » Корж В.П.

Нормативно-правове та організаційно-управлінське забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні
[ Скачати з сервера (364.3 Kb) ] 07.01.2010, 00:43

Анотація. В.П. Корж , Ю.О. Павленко, М.В. Дутчак , О.К. Артем'єв, В.П. Карленко, В.О.  Дрюков, Ю.О. Павленко Нормативно-правове та організаційно-управлінське забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2006. - №10. – С. 4-12. Мета дослідження – охарактеризувати сучасний стан і проблеми нормативно-правового та організаційно-управлінського забезпечення розвитку фізичної культури й спорту в Україні. Методи: теоретичний аналіз й узагальнення нормативно-правових актів, статистичні спостереження за показниками розвитку фізичної культури і спорту в країні. Аналізувалася діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, їхні організаційні зв'язки, повноваження, функції, заходи і соціальний ефект для розвитку фізичної культури та спорту в країні. Результати: було встановлено, що на сучасному етапі  в Україні триває формування нормативно-правового й організаційно-управлінського забезпечення розвитку фізичної культури й спорту. Здійснюється правове врегулювання відносин; розробка і реалізація цільових комплексних програм; створення мережі центральних і місцевих органів керування; розвиток інфраструктури з урахуванням специфічних умов різних регіонів країни; регулювання вертикальних і горизонтальних зв'язків між суб'єктами; впровадження організаційно-практичних заходів щодо вдосконалення та поліпшення роботи; створення системи соціальних гарантій і захисту прав громадян під час занять фізичною культурою і спортом; цільове фінансування і матеріально-технічне забезпечення; створення спеціальних фондів. Основні проблеми пов’язані з необхідністю швидкого реагування на політичні, економічні та інші соціально-правові зміни у світі та в Україні з урахуванням наявних ресурсів для реалізації державної політики в галузі фізичної культури й спорту.

Ключові слова: організація й управління галуззю фізичної культури і спорту, законодавчі та нормативно-правові акти.

Abstract. Corzh V.P., Dutchak M.V., Artemiev O.K., Karlenko V.P., Driukov V.O., Pavlenko U.O. Law and management support for the development of physical culture and sports in Ukraine. // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2006. – №10. – P. 4-12. The purpose of the present work is to characterize current situation and problems of law and managerial support for development of physical culture in Ukraine. The methods of theoretical analysis and generalization of legislative acts, statistical analysis of data concerning the development of physical culture and sports in the country have been chosen. We analyzed the activity of state authorities, local government, their managerial relations, power, functions, actions and social effect with reference to the development of physical culture and sports in the country. It was determined that currently formation of law and management support of physical culture and sports continues in Ukraine. In this work we have shown that the following processes are carried out: law regulation of relationships; development and realization of target and complex programs; establishment of net in central and local authorities; development of infrastructure with regards to specific regional aspects in Ukraine; management of vertical and horizontal relations between subjects; introduction of management and practical actions to advance and enhance performance; establishment of social guarantee system in physical culture and sports; specific financing and maintenance supply; establishment of specific funds. The main problems relate to the need of rapid response to political, economical and other social and legislative changes in the world and in Ukraine taking into account available resources and realization of state policy in physical culture and sports.

Key words: management of physical culture and sport, law and legislative acts.

Аннотация. В.П. Корж , М.В.  Дутчак , А.К.  Артемьев, В.П.  Карленко, В.А.  Дрюков, Ю.А. Павленко Нормативно-правовое и организационно-управленческое обеспечение развития физической культуры и спорта в Украине // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2006. – №10. – С. 4-12. Цель исследования – охарактеризовать современное состояние и проблемы нормативно-правового и организационно-управленческого обеспечения  развития  физической культуры и спорта в Украине. В процессе исследований использовались теоретический анализ и обобщение нормативно-правовых актов, статистические наблюдения за показателями развития физической культуры и спорта в стране. Анализировалась деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, их организационные связи, полномочия, функции, мероприятия и социальный эффект относительно развития физической культуры и спорта в стране. Было установлено, что на современном этапе  в Украине продолжается формирование нормативно-правового и организационно-управленческого обеспечения  развития  физической культуры и спорта. Осуществляются правовое урегулирование отношений; разработка и реализация целевых комплексных программ; создание сети центральных и местных органов управления; развитие инфраструктуры с учетом специфических условий разных регионов страны; регулирование вертикальных и горизонтальных связей между субъектами; внедрение организационно-практических мероприятий по совершенствованию и улучшению работы; создание системы социальных гарантий и защиты прав граждан во время занятий физической культурой и спортом; целевое финансирование и  материально-техническое обеспечение; создание специальных фондов. Основные проблемы связаны с необходимостью быстрого реагирования на политические, экономические и другие социально-правовые изменения в мире и в Украине с учетом имеющихся ресурсов для реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Ключевые слова: организация и управление отраслью физической культуры и спорта, законодательные и нормативно-правовые акты. 
Категорія: Корж В.П. | Додав: rezervua
Переглядів: 945 | Завантажень: 120 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: