Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Статьи » Коняєва Л.Д.

Взаємозв’язок психічної надійності кваліфікованих веслярів-слаломістів з їх психологічними особистісними властивостями
[ Скачати з сервера (172.7 Kb) ] 07.01.2010, 00:52

Анотація. Л.Д. Коняєва. Взаємозв’язок психічної надійності кваліфікованих веслярів-слаломістів з їх психологічними особистісними властивостями// Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2006. – №10. – С. 42-47. У статті наведено результати дослідження психічної надійності кваліфікованих веслярів-слаломістів у зв'язку з їх психологічними особистісними властивостями, зокрема, із властивостями темпераменту, особистісною тривожністю, самооцінкою, а також чутливістю до впливу різних типів стрес-факторів. На основі кореляційного аналізу результатів виявлено, що кваліфіковані веслярі-слаломісти з вираженою екстраверсією схильні до вищої самооцінки, нижчої особистісної тривожності, високої завадостійкості та стабільності спортивної техніки, і менш чутливі до впливу різних типів стрес-факторів. А в спортсменів з вираженою інтроверсією виявлені вищі показники нейротизму, а також підвищена чутливість до впливу передзмагальних стрес-факторів. Веслярі-слаломісти з вищими показниками нейротизму схильні до нижчої самооцінки та менш емоційно стійкі на змаганні. Більш нейротичні спортсмени також чутливіші до впливу зовнішнього й передзмагального стрес-фактора. Також виявлено, що спортсмени з вищою самооцінкою схильні до нижчої чутливості до впливу стрес-факторів, вони мають нижчі показники нейротизму, тобто менш дратівливі та більш емоційно стабільні. Веслярі-слаломісти з високим рівнем тривожності менш стабільні у своїй техніці, у них знижена завадостійкість та здатність до саморегуляції. Результати дослідження показали, що психічно надійнішими є веслярі-слаломісти з вираженою екстраверсією, схильні до вищої самооцінки себе й своїх можливостей і невеликих показників нейротизму, і менш тривожні, тобто переважно з типом темпераменту – сангвінік.

Ключові слова: кваліфіковані веслярі-слаломісти, психічна надійність, чутливість до впливу стрес-факторів, самооцінка, особистісна тривожність, екстраверсія, інтроверсія, саморегуляція, стабільність-завадостійкість.

Abstract. Konyaeva L. Interconnection between psychic reliability and psychological properties of personality of qualified slalom-rowers // Contemporary problems of physical culture and sport. – 2006. – № 10. – P. 42-47. This article performs the results of the research of psychic reliability of qualified slalom-rowers in connection with their psychological personal features, particularly with features of temperament, personal anxiety, self-esteem, and also with responsiveness to influence of different stress-factors. On the basis of correlation analysis of results we revealed that qualified slalom-rowers with highly expressed extraversion tend to have higher self-esteem, lower rate of personal anxiety, high level of responsiveness to stress-factors and sports technic stability. This group is less receptive to the affection of different types of stress-factors. The ones, who had shown highly expressed introversion, tend to have higher rate of neurothism. Their sensibility to pre-competitive stress-factors is also heightened. Slalom-rowers with high points on neurothism inclined to have low self-esteem and they are less emotional stabile at the competitions. Sportsmen, who show high level of neurothism are more responsive to the influence of external and pre-competitive stress-factors. Sportsmen with high level of self-esteem inclined to low responsiveness to stress-factors. This group has low points on neurotism that means that sportsmen are less irritable and more emotional stability. Slalom-rowers with high rate of anxiety are less stable in sports technic; their resistance to prohibitive factors and self regulation is also lowered. Results of research reveal that extraverted slalom-rowers with high points on self-esteem are more psychic reliable. This group of sportsmen can also be characterized by lower points on neurothism and less uneasy. All this features are peculiar to the sanguine person.

Key words: qualified slalom-rowers, psychic reliability, responsiveness to stress-factors, self-esteem, personal anxiety, self-regulation, stability-resistance to obstacles, extraversion, introversion.

Аннотация. Л. Д. Коняева. Взаимосвязь психической надежности квалифицированных гребцов-слаломистов с их психологическими личностными свойствами// Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2006. – № 10. – С. 42-47. В статье представлены результаты исследования психической надежности квалифицированных гребцов-слаломистов в связи с их психологическими личностными особенностями, в частности со свойствами темперамента, личностной тревожностью, самооценкой, а также чувствительностью к влиянию различных типов стресс-факторов. На основе корреляционного анализа результатов выявлено, что квалифицированные гребцы-слаломисты с выраженной экстраверсией склонны к более высокой самооценке, более низкой личностной тревожности, высокой помехоустойчивости и стабильности спортивной техники, и менее чувствительны к влиянию различных типов стресс-факторов. А у спортсменов с выраженной интроверсией выявлены более высокие показатели нейротизма, у них также повышена чувствительность к влиянию предсоревновательных стресс-факторов. Гребцы-слаломисты с более высокими показателями нейротизма склонны к низкой самооценке и менее эмоционально устойчивы на соревновании. Более нейротичные спортсмены также чувствительны к влиянию внешнего и предсоревновательного стресс-факторов. Также выявлено, что спортсмены с более высокой самооценкой склонны к низкой чувствительности к влиянию стресс-факторов, они имеют более низкие показатели нейротизма, то есть менее раздражительны и более эмоционально стабильны. Гребцы-слаломисты с высоким уровнем тревожности менее стабильные в своей технике и у них снижена помехоустойчивость к сбивающим факторам, а также способность к саморегуляции.

Результаты исследования показали, что более психически надежными являются гребцы-слаломисты с выраженной экстраверсией, склонные к более высокой самооценке себя и своих возможностей и небольших показателей нейротизма, и менее тревожные, то есть с типом темперамента преимущественно – сангвиник.

Ключевые слова: квалифицированные гребцы-слаломисты, психическая надежность, чувствительность к влиянию стресс-факторов, самооценка, личностная тревожность, экстраверсия, интроверсия, саморегуляция, стабильность-помехоустойчивость.

Категорія: Коняєва Л.Д. | Додав: rezervua
Переглядів: 590 | Завантажень: 101 | Коментарі: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: