Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
rezervua

Головна » Файли » Статьи » Дрюков В.О.

Організаційно-управлінські аспекти олімпійської підготовки у фехтуванні і перспективи виступу збірної команди України на XXIX Олімпійських і
[ Скачати з сервера (142.7 Kb) ] 07.01.2010, 00:46

Анотація. В.О. Дрюков Організаційно-управлінські аспекти олімпійської підготовки у фехтуванні і перспективи виступу збірної команди України на XXIX Олімпійських іграх у Пекіні // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2006. - №10. - С. 13-20. Мета роботи: удосконалення організаційно-управлінських аспектів олімпійської підготовки спортсменів у фехтуванні і визначення перспектив виступу збірної команди України на ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні. Методи: аналіз спеціальної літератури і документів, вивчення протоколів змагань і списків найсильніших спортсменів миру, методи математичної статистики. Результати: розглянуті концептуальні положення та сучасні організаційно-управлінські аспекти олімпійської підготовки спортсменів у фехтуванні. Показано, що успішний виступ українських спортсменів у фехтуванні в 2005-2006 рр. базується на раціональній системі підготовки спортсменів у чотирирічному олімпійському циклі, що підкріплена потужною державною підтримкою. Наведено результати статистичних даних щодо віку, спортивних досягнень чемпіонів і призерів XXVIII Олімпійських ігор з фехтування. Зроблено аналіз спортивних результатів членів збірної команди України за 2004-2006 р. і призерів Чемпіонату світу 2006 р. з фехтування. Показано істотну роль комплексної наукової групи в підготовці національної команди, співробітники якої запропонували і реалізовували на практиці концептуальну модель чотирирічного олімпійського циклу підготовки спортсменів у фехтуванні, де структура річного циклу передбачає багатоциклове планування з досягненням піку спортивної майстерності до 2-3 головних стартів сезону. Структура кожного річного циклу підготовки враховує спортивний календар міжнародної федерації фехтування й адаптована до специфіки фехтування. Висновки: Результати чемпіонатів світу 2005-2006 рр., середній вік команди, стаж занять фехтуванням, позитивна тенденція зростання спортивних результатів, функціональна підготовленість, психічна надійність дають підстави припустити, що збірна команда України з фехтування може завоювати на ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні 2 медалі у змаганнях на шпагах і шаблях серед чоловіків.

Ключові слова: вік, динаміка спортивних результатів, концептуальна модель, спортивні досягнення.

Abstract. V.O. Driukov. Organizational and managerial aspects of preparation for XXIX Beijing Olympic Games and results prospects of Ukrainian athletes participating in fencing // Contemporary problems of physical culture and sports. - 2006. - №10. – P. 13-20. Purpose: The present study was designed to improve organizational and managerial aspects of preparation for XXIX Beijing Olympic Games and to determine results prospects of Ukrainian athletes participating in fencing. Methods: The following methods were utilized: analysis of special literature and documents, protocols of competitions and athlete’s world ranking lists, statistical analysis. Results: We examined conceptual conditions, contemporary organizational and managerial aspects of training in fencing. We have shown that successful performance in 2005-2006 years was based on the rational training scheme during four-year cycle, which was enhanced by the strong government support. Statistical data concerning the age, sports achievements of medalists and champions of XXVIII Olympic Games in fencing were included. The analysis of sports achievements of Ukrainian national team members during 2004-2005 years and medalists of World Championship 2005 in fencing was carried out. We have shown significant role of complex research group. The stuff of the complex research group proposed and realized the conceptual model for four-year Olympic cycle of national team in fencing. The structure of a one-year cycle includes multicyclic planning with the achievement of maximal performance during 2-3 competitions per year. The structure of each one-year cycle is adapted with respect to events schedule of the FIE and is specific for fencing. Conclusions: Official results of World Championships 2005-2006, average age of the national team, training history, positive trend in results of events, performance, psychological reliability suggest that national fencing team of Ukraine may win two medals in men's saber and foils events during XXIX Beijing Olympic Games among men.

Key words: age, dynamics of sport performance, conceptual model, sports achievements.

Аннотация. В.А. Дрюков Организационно-управленческие аспекты олимпийской подготовки в фехтовании и перспективы выступления сборной команды Украины на XXIX Олимпийских играх в Пекине // Актуальные проблемы физической культуры и спорта – 2006. – №10. – С. 13-20. Цель работы: совершенствование организационно-управленческих аспектов олимпийской подготовки в фехтовании и определение перспектив выступления сборной команды Украины на XXIX Олимпийских играх в Пекине. Методы: анализ специальной литературы и документов, изучение протоколов соревнований и списков сильнейших спортсменов мира, методы математической статистики. Результаты: рассмотрены концептуальные положения и современные организационно-управленческие аспекты олимпийской подготовки в фехтовании. Показано, что успешное выступление украинских спортсменов в фехтовании в 2005-2006 гг. базируется на рациональной системе подготовки спортсменов в четырехлетнем олимпийском цикле, подкрепленной мощной государственной поддержкой. Приведены результаты статистических данных относительно возраста, спортивных достижений чемпионов и призеров XXVIII Олимпийских играх по фехтованию. Проанализирована динамика спортивных результатов членов сборной команды Украины и призеров Чемпионата мира по фехтованию в 2004-2006 гг. Показана существенная роль комплексной научной группы в подготовке национальной команды, сотрудниками которой была предложена и реализована на практике концептуальная модель четырехлетнего олимпийского цикла подготовки спортсменов в фехтовании, где структура годичного цикла предусматривает многоцикловое планирование с выходом на пик спортивной формы на 2-3 главных старта сезона. Структура каждого годичного цикла подготовки основана на спортивном календаре международной федерации фехтования и адаптирована к специфике фехтования. Выводы: результаты чемпионатов мира 2005-2006 гг., средний возраст команды, стаж занятий фехтованием, положительная тенденция роста спортивных результатов, функциональная подготовленность, психическая надежность дают основание предположить, что сборная команда Украины по фехтованию может завоевать на XXIX Олимпийских играх в Пекине 2 медали среди мужчин в шпаге и сабле.

Ключевые слова: возраст, динамика спортивных результатов, концептуальная модель, спортивные достижения.

Категорія: Дрюков В.О. | Додав: rezervua
Переглядів: 12464 | Завантажень: 105 | Коментарі: 38 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1 Rogercyday  
Привет.
Приглашаю Вас на Правильный Lineage 2 сервак
Сервак подойдет тем кто любит неспешную стратегию с расчетом на настоящее завоевание.
Наверняка не придется по вкусу любителям ворваться и всех победить.
Пробегающим мимо любителям побегать по серверам неделькам, ловить мало, т.к. старички их моментально поломают :)

Адрес http://l2immortal.com

Ім`я *:
Email *:
Код *: