Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Статьи » Дрюков В.О.

Кліматично-географічні умови Пекіна і їх урахування на етапі безпосередньої підготовки до ігор ХХІХ Олімпіади
[ Скачати з сервера (90.0 Kb) ] 07.01.2010, 21:46

Анотація. В. О. Дрюков Кліматично-географічні умови Пекіна і їх урахування на етапі безпосередньої підготовки до ігор ХХІХ Олімпіади // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 11. – С. 58-65. Мета роботи: удосконалення тренувального процесу на етапі безпосередньої підготовки (ЕБП) до головних змагань на основі урахування трансмеридіального перельоту в район змагань зі зміною 5-6 часових поясів. Методи: вивчення й аналіз спеціальної й науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент із застосуванням пульсометрії, варіаційної пульсометрії, хронорефлексометрії, треморометрії, сейсмоміографії, біохімічного аналізу крові, математичної статистики. Результати: у роботі узагальнені проведені раніше в Державному науково-дослідному інституті фізичної культури і спорту дослідження з побудови тренувального процесу на ЕБП до головних змагань року, а також подано аналіз проведених досліджень і матеріалів останніх років щодо часової адаптації спортсменів. Механізм часової адаптації й акліматизації організму спортсменів до високої температури з підвищеною вологістю в умовах Пекіна, як показали наші дослідження, завершується через 8-10 днів. Виходячи з узагальнення сучасних наукових даних і досвіду практичної роботи, ми рекомендуємо починати безпосереднє підведення спортсменів до старту змагань за 10-14 днів в умовах Пекіна. Цей період тренування часто називають фазою «звуження», що забезпечує завершення кумулятивних адаптаційних реакцій, фізичне й психічне відновлення, індивідуальну роботу з підведення спортсмена до старту. Висновки: розроблено модель підвідних і змагальних мікроциклів (10-14 днів) з урахуванням трансмеридіального перельоту до району змагань (східний напрямок зі зміною 5-6 часових поясів).

Ключові слова: часова адаптація, акліматизація, спортсмени, фаза «звуження», змагання.

Abstract. V.O. Driukov. Climatic and geographical conditions in Beijing and its consideration during the stage of immediate preparation for XXIX Olympic Games // Contemporary problems of physical culture and sports. - 2006. - №11. - P. 58-65. Purpose: To enhance training process during the stage of immediate preparation for principal competitions taking into account transmeridian flight with the 5-6 time zones transitions. Methods: The following methods were used: literature review, pedagogical observations with the use of heart rate registration, analysis of heart rate variability, chronoreflexometry, tremorography, electromyography, biochemical analysis of blood samples, statistical analysis. Results: In the present work, the results of the research conducted in State Scientific Institute of Physical Culture and Sports have been summarized concerning the immediate preparation for the most important competitions of the year. In addition, literature review has been made focused on adaptation to the time zone transitions based on the recent research achievements. This paper shows that adaptation to time zones transitions, high temperature and humidity of Beijing completes in 8-10 days. Based on current scientific data and practical experience we recommend beginning tapering phase 10-14 days before Beijing competitions. This training phase often called "tapering” phase and the phase allows completing the cumulative adaptive responses, physical and physiological recovery and individual preparation for start. Conclusions: We designed model of tapering and competition microcycles (10-14 days) taking into account transmeridian flight to the competition area (eastward with the 5-6 time zones transitions). Key words: adaptation to time zone transitions, acclimatization, athletes, "tapering” phase, competitions.

Аннотация. В.А. Дрюков. Климато-географические условия Пекина и их учет на этапе непосредственной подготовки к играм ХХІХ Олимпиады. // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: сб. науч. тр. – 2006. – Вып. 11. – С. 58-65. Цель работы: усовершенствование тренировочного процессе на этапе непосредственной подготовки (ЭНП) к главным соревнованиям на основе учета трансмеридиального перелета в район соревнований со сменой 5-6 часовых поясов. Методы: изучение и анализ специальной и научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент с применением пульсометрии, вариационной пульсометрии, хронорефлексометрии, треморометрии, сейсмомиографии, биохимического анализа крови, математической статистики. Результаты: в работе обобщены проведенные ранее в Государственном научно-исследовательском институте физической культуры и спорта исследования по построению тренировочного процесса на ЭНП к главным соревнованиям года, а также дан анализ проведенных исследований и материалов последних лет по временной адаптации спортсменов. Механизм временной адаптации и акклиматизации организма спортсменов к высокой температуре с повышенной важностью в условиях Пекина, как показали наши исследования, завершается через 8-10 дней. Исходя из обобщения современных научных данных и опыта практической работы, мы рекомендуем начинать непосредственное подведение спортсменов к старту соревнований за 10-14 дней в условиях Пекина. Этот период тренировки часто называют фазой «сужения», который обеспечивает завершение кумулятивных адаптационных реакций, физическое и психическое восстановление, индивидуальную работу по подведению спортсмена к старту. Выводы: разработана модель подводящих и соревновательных микроциклов (10-14 дней) с учетом трансмеридиального перелета в район соревнований (восточное направление со сменой 5-6 часовых поясов).

Ключевые слова: временная адаптация, акклиматизация, спортсмены, фаза «сужения», соревнования.
Категорія: Дрюков В.О. | Додав: rezervua
Переглядів: 522 | Завантажень: 85 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: