Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Статьи » Дрюков В.О.

Підсумки виступу збірної команди України з фехтування у 2009 році та напрями вдосконалення олімпійської підготовки фехтувальників
[ Скачати з сервера (103.1 Kb) ] 24.12.2009, 13:20

Анотація. В.О. Дрюков, П.М. Азарченко, В.М. Глєбов, О.В. Дрюков, М.Л. Ткаченко, В.С. Шуберт. Підсумки виступу збірної команди України з фехтування у 2009 році та напрями вдосконалення олімпійської підготовки фехтувальників України // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2009. ‑ № 16. – С. 10-16. Мета: проаналізувати спортивні результати українських спортсменів на чемпіонатах Європи та світу 2009 року та оцінити певні напрями вдосконалення олімпійської підготовки фехтувальників України у чотирирічному олімпійському циклі 2009-2012 рр. Методи дослідження: аналіз даних з літературних джерел, інформаційної мережі Інтернет, технічних протоколів чемпіонату Європи та світу в 2009 р. з фехтування, педагогічні спостереження, опитування, методи математичної статистики. Результати: показано, що успішний виступ українських спортсменів у фехтуванні 2009 року базується на раціональній системі підготовки спортсменів у чотирирічному олімпійському циклі, де структура річного циклу передбачає багатоциклове планування з досягненням піку спортивної майстерності до 2-3 головних стартів сезону. Структура кожного річного циклу підготовки враховує спортивний календар Міжнародної федерації фехтування й адаптована до специфіки фехтування. Зроблено аналіз спортивних результатів членів збірної команди України на головних змаганнях 2009 року, а також показано напрями вдосконалення олімпійської підготовки фехтувальників України. Висновки: Вирішальну роль в успішному виступі спортсменів України на чемпіонатах світу та Європи у 2009 році (завойовано 3 золоті, 1 срібна і 3 бронзові медалі) мали такі чинники: планування процесу підготовки, що гарантує високу вірогідність виходу на вищий рівень готовності під час головних змагань; комплексний контроль функціональних можливостей, прихованих резервів, поточних й оперативних станів з метою індивідуальної оптимізації процесу підготовки;  розробка оптимальних техніко-тактичних моделей змагальної діяльності та шляхів їх реалізації на головних змаганнях; розробка спеціальних дієт, програм відновлювальних процедур; допомога співробітників наукової групи тренерам в розробці та корекції планів підготовки, програм різних структурних утворень тренувального процесу, тренувальних засобів тощо.

Ключові слова: змагання, спортсмени, спортивні результати, фехтування.

Abstract. V.O. Driukov, P.M. Azarchenko, V.M. Glebov, O.V. Driukov, M.L. Tkachenko, V.S. Shybert. The results of European and World championships with fencing during 2009 year and the ways for improving the Olympic preparation of Ukrainian athletes, specializing of fencing // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2009. – № 16. – P. 10-16. The aim: to analize the sportive results of ukrainian athletes, specializing of fencing, during competitions in European and World championships in 2009 year as also to appriciate the ways for improving their olympic preparation during 4 years olympic cycle 2009-2012 years. The methods of investigation: the analysis of the data from literature and internet sources, as also from the records of European and World championships at fencing during 2009 year; pedagogical observatios, interrogations, statistical methods. The results: it is shown that successful competitional results of ukrainian athletes at fencing during 2009 year based on the rational training system for the athletes preparation during 4 years olympic cycle. It means utilizing the polycucle planes during a year preparation so that the highest level of sportive skillfulness woued be achieved immediate at 2-3 main starts of season. The structure of each yearey cycle of preparation took into account the sportive kalendar of International Federation at fencing and was adapted to the specific of fencing. It is analyzed the results of competitions for each athletes in the Ukrainian national team during main championships during 2009 year. It is shown the ways for improving the Olympic preparation of Ukrainian athletes, specializing of fencing. Conclusions: the main role for successful competitional results of ukrainian athletes, specialized of fencing, during European and World championships plays such components: to plane the training process in such way as the highest level of functional possibilityes of the athlete's woued achieved to the start of main competitions; it is necessary to provide the complex control of the functional possibility and operative state; creation of optimal technik-tactik models for the competitive activity of the athelet and finding the ways for their realization during basic competitions; to working out the special diets as also the programmes of rehabilitation; to use the help by research-working  group for konches as concern the planes of training loads and correction of them during training process; to use the different training tools at cetera.

Key words: competition, athletes, sportive results, fencing.

Аннотация. В.А. Дрюков, П.М. Азарченко, В.М. Глєбов, А.В. Дрюков, М.Л. Ткаченко, В.С. Шуберт. Итоги выступления сборной команды Украины  по фехтованию в 2009 году и направления совершенствования олимпийской подготовки фехтовальщиков Украины // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2009. ‑ №16. – С. 10-16. Цель работы – проанализировать спортивные результаты украинских спортсменов на чемпионатах Европы и мира 2009 года и оценить избранные направления совершенствования олимпийской подготовки фехтовальщиков Украины в четырехлетнем олимпийском цикле 2009-2012 гг. Методы исследования: анализ данных литературных источников, информационной сети Интернет, технических протоколов чемпионатов Европы и мира по фехтованию 2009 года, педагогическое наблюдение, опрос, методы математической статистики. Результаты: показано, что успешное выступление украинских спортсменов в фехтовании базируется на рациональной системе подготовки спортсменов в четырехлетнем олимпийском цикле, в котором структура годичного цикла предусматривает многоцикловое планирование с достижением пика спортивного мастерства в 2-3 главных стартах сезона. Структкра каждого годичного цикла подготовки учитывает спортивный календарь международной федерации фехтования и адаптирована к специфике фехтования. Проведен анализ спортивных результатов членов сборной команды Украины на главных соревнованиях 2009 года. Также, показаны направления совершенствования олимпийской подготовки фехтовальщиков Украины. Выводы: решающую роль в успешном выступлении спортсменов Украины на чемпионатах мира и Европы 2009 года (завоёваны 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали) сыграли такие факторы: планирование процесса подготовки, что гарантирует высокую вероятность выходы на высший уровень готовности во время главных соревнований, комплексный контроль функциональных возможностей, резервных возможностей, текущего и оперативного состояния с целью индивидуальной оптимизации процесса подготовки, разработка оптимальных моделей технико-тактических моделей соревновательной деятельности и путей их реализации на главных соревнованиях, разработка специальных диет, программ восстановительных процедур, научное сопровождение подготовки спортсменов.

Ключевые слова: соревнования, спортсмены, спортивные результаты, фехтование.
Категорія: Дрюков В.О. | Додав: rezervua
Переглядів: 673 | Завантажень: 98 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: