Категорії розділу
Дрюков В.О. [17]Вацеба О. [2]
Костенко М.П. [2]Платонов В.М. [2]
Созаньски Х. [1]Цариков Б.А. [1]
Шинкарук О.А. [2]Коробейніков Г.В. [8]
Виноградський Б.А. [1]Карленко В.П. [2]
Лисенко О.М. [1]Містулова Т.Є. [5]
Островський М.В. [4]Павленко Ю.О. [8]
Павлік А.І. [6]Прилуцкий П.М. [1]
Приймаков О.О. [2]Полищук Д.А. [1]
Полищук Т. [1]Савчин С. [2]
Тайболіна Л.О. [2]Ткаченко М.Л [1]
Трач В. [1]Шкребтій Ю.М. [2]
Ященко А.Г. [5]Варвінський О.П [1]
Виноградов В.Е. [3]Горчакова Н.О. [1]
Земцова І.І. [1]Дмитренко М.П. [1]
Коваль І.В. [7]Сибіль М.Г. [1]
Левенець В.М. [3]Мічуда Ю.П. [2]
Матвєєв C.Ф. [1]Szwarc A. [1]
Остьянов В.Н. [4]Засада М. [3]
Пшибильськи В. [2]Мищенко В.С. [3]
Іродов М.О. [2]Майданюк О. [6]
Кропта Р.В. [1]Бардіна Л. [1]
Томаш Г. [1]Олійник С.А. [3]
Кухтій С. [1]Приймак М.М. [2]
Чижик В.В. [1]Богіно В.І. [2]
Олешко В.Г. [2]Козіна Ж.Л. [1]
Коханович К. [2]Станкевич Л.Г. [1]
Левашов М.І. [1]Безкопильний О.О. [1]
Майборода Ю. [1]Довгенько Ю.І. [1]
Шпак Т.В. [4]Кірієнко М.П. [3]
Поліщук Л.В. [1]Ахметов Р.Ф. [0]
Тягур Р.С. [1]Міленька С. [1]
Дьяченко А.Ю. [1]Грінь О.Р. [1]
Ільїн В.М. [1]Jaszczur-Nowicki J. [1]
Притульська Н.В. [1]Дрюков С.В. [3]
Заневський І.П. [2]Коростильова Ю.С. [1]
Михайлов В.В. [1]Вдовенко Н.В. [3]
Лошкарьова Є.О. [1]Іванова А.М. [1]
Сазонов В.В. [2]Костюченко В.І. [1]
Колосов А.Б. [4]Інформаційне повідомлення [2]
Герман Т.О. [1]Грабик Н. [1]
Пятков В.Т. [1]Фотуйма О. [1]
Єлісєєва О.П. [1]Sawczyn S. [1]
Антоненко С.А. [1]Горшкова Н.Б. [1]
Крук Б.Р. [1]Поспіх Є. [1]
Фіногенов Ю.С. [1]Борисова О.В. [1]
Бусол В.А. [1]Жула Л. [1]
Ладика П. [1]Бобр В.І. [1]
Випасняк І. [1]Гунько П.М. [1]
Лесько О. [1]Петров Г.С. [1]
Сергієнко Ю.П. [1]Файчак Р.І. [1]
Корж В.П. [1]Драницин О.В. [4]
Коняєва Л.Д. [1]Дудчак М.В. [2]
Іродова Н.П. [1]Сивицкий В.Г. [1]
Максименко І.Г. [1]Петровська Т.В. [1]
Салямін Ю.М. [1]Ханікянц О.В. [1]
Запорожанова Г.О. [1]Саєнко В.Г. [1]
Воробйов М.І. [1]

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
rezervua

Головна » Файли » Статьи » Дрюков С.В.

Дрюков С.В. Поточний контроль у підготовці кваліфікованих спортсменів у триатлоні
[ Скачати з сервера (60.5 Kb) ] 27.12.2009, 13:28

Анотація. С.В. Дрюков. Поточний контроль  підготовки кваліфікованих спортсменів з триатлону // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2009. – № 16.– С. 25-27. Мета роботи – розробка засобів поточного контролю для спостереження за динамікою адаптаційних процесів в організмі спортсмена і своєчасна корекція тренувального процесу. Методи:  аналіз та узагальнення літературних даних, педагогічні, медико–біологічні, психологічні, біохімічні методи та методи математичної статистики. Результати: наведено результати досліджень, спрямованих на обґрунтування й розробку методики поточного контролю кваліфікованих спортсменів у триатлоні. Показано, що поточний контроль є  однією з найважливіших ланок системи управління підготовкою кваліфікованих спортсменів, яка дає смогу оцінювати ефективність тренувального процесу і, в разі потреби, здійснювати його корекцію. Висновки: 1. Обґрунтовано інформативний комплекс показників поточного контролю, у який увійшли: індекс напруги регуляції ритму серця (варіаційна пульсометрія), рівень сечовини та гемоглобіну в крові (біотест), пружно-в’язкі властивості м'язів (сейсмотонометрія). 2. Використання даних поточного контролю забезпечило ефективність застосування індивідуального підходу в тренувальному процесі за рахунок підбору засобів і методів тренування, нормування навантаження залежно від індивідуальних можливостей спортсмена і його стану на цей момент (ступінь відновлення після попередніх занять).

Ключові слова: поточний контроль, спортсмени, триатлон.

Abstact. S.V. Driukov. The Current control over preparation of the qualified sportsmen over a thriathlon // Conterporary problems of physical culture and sports. - 2009. - 16. P. 25-27. The purpose development of means of the current control over supervision over dynamics of adaptable processes in an organism of the sportsman and duly correction of training process. Methods: the analysis and generalizations of literary data, pedagogical, medical and biologic, and psychological tests, biochemical methods and methods of mathematical statistics. Results: results of the researches directed on a substantiation and development of a technique of the current control qualified sportsmen in a thriathlon are resulted. It is shown, that the current control is one of the major parts of a control system of preparation of the qualified sportsmen which enables to estimate effectiveness training process and, in case of need, to carry out its correction. Conclusions: 1. Reasoned an informative complex of parameters of the current control into which have entered: an index of a tension of regulation of a rhythm of heart (variational), a level of urea and hemoglobin in blood (biotest), elastic viscous properties of muscles. 2. Uses of data of the current control has provided efficiency of application of an individual approach in training process due to selection of means and methods of training, normalization of loading depending on individual opportunities of the sportsman and its condition for this moment (a degree of restoration after the previous employment trainings).

Key words: the current control, sportsmen,  thriathlon.

Аннотация. С.В. Дрюков. Текущий контроль в подготовке квалифицированных спортсменов в триатлоне // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. - 2009. - № 16.- С. 25-27. Цель работы - разработка средств текущего контроля для наблюдения за динамикой адаптационных процессов в организме спортсмена и своевременная коррекция тренировочного процесса. Методы: анализ и обобщения литературных данных, педагогические, медико-биологические, психологические, биохимические методы и методы математической статистики. Результаты: приведены результаты исследований, направленных на обоснование и разработку методики текущего контроля квалифицированных спортсменов в триатлоне. Показано, что текущий контроль является одним из важнейших звеньев системы управления подготовкой квалифицированных спортсменов, которая дает возможность оценивать эффективность тренировочного процесса и, в случае потребности, осуществлять его коррекцию. Выводы: 1. Обоснованно информативный комплекс показателей текущего контроля, в который вошли: индекс напряжения регуляции ритма сердца (вариационная пульсометрия), уровень мочевины и гемоглобина в крови (биотест), упруго вязкие свойства мышц (сейсмотонометрия). 2. Использования данных текущего контроля обеспечило эффективность применения индивидуального подхода в тренировочном процессе за счет подбора средств и методов тренировки, нормирования нагрузки в зависимости от индивидуальных возможностей спортсмена и его состояния на этот момент (степень восстановления после предыдущих занятий).

Ключевые слова: текущий контроль, спортсмены, триатлон.
Категорія: Дрюков С.В. | Додав: rezervua
Переглядів: 521 | Завантажень: 29 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: